Blanenská čunča

Další ročník Blanenské čunči je tady!

25. května 2024 - hřiště ZŠ Dvorská - start v 09:00 hodin


Muži

Muži

Ročník 2006 a starší

Ženy

Ženy

Ročník 2006 a starší

Chlapci

Chlapci

Ročník 2007 - 2010 včetně

Dívky

Dívky

Ročník 2007 - 2010 včetně

Minimix

Minimix

Ročník 2011 a mladší

Registrační formulář

Sponzoři akce

Blansko M-Side M-Side Černá Hora Informační kancelář Blanka Pizzazz Steinhauser Matějovo pekařství BBK Blansko

Akce se koná za podpory města Blanska a za podpory starosty Ing. Jiřího Crhy